< Wróć do realizacji

Termomodernizacja Urzędu Gminy w Krasnopolu

Zakres prac: Generalne Wykonawstwo
Lokalizacja: Krasnopol

Termin realizacji: 07.2021r. – 12.02.2023r.

Inwestor: Gmina Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol

Wartość inwestycji: 1.691.532,03 zł/brutto

Zakres robót:

  • remont budynku,
  • instalacje sanitarne,
  • instalacje elektryczne,
  • zagospodarowanie terenu,
  • wyposażenie obiektu.
Zapraszamy do kontaktu
Siedziba główna
16-400 Suwałki
ul. Sejneńska 57
Oddział Białystok
15-688 Białystok
ul. Przędzalniana 8F