< Wróć do realizacji

Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku

Zakres prac: Generalne Wykonawstwo
Lokalizacja: Puńsk

Termin realizacji: 04.2020r. – 10.2020r.

Inwestor: Gmina Puńsk, ul. Mickiewicza 23, 16 – 515 Puńsk

Wartość inwestycji: 1.451.374,51 zł brutto

Zakres robót:

  • wymiana poszycia dachu wraz z ociepleniem,
  • docieplenie fundamentów, ścian, stropu, dachu,
  • wykonanie kaskady pomp ciepła o mocy 60kW wraz z wykonaniem dolnego źródła ciepła,
  • wykonanie instalacji c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, instalacji PV 11,6 kW,
  • wymiana podgrzewaczy c.w.u.,
  • montaż drzwi ewakuacyjnych,
  • częściowa wymiana więźby,
  • wykonanie sufitu podwieszanego,
  • przebudowa korytarza,
  • montaż oświetlenia awaryjnego.
Zapraszamy do kontaktu
Siedziba główna
16-400 Suwałki
ul. Sejneńska 57
Oddział Białystok
15-688 Białystok
ul. Przędzalniana 8F