< Wróć do realizacji

Stacja uzdatniania wody w Hajnówce

Zakres prac: Inspektor Nadzoru
Lokalizacja: Hajnówka

Termin realizacji: 2011r.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Białostocka 114, 17-200 Hajnówka

Wydatność procesu uzdatniania: Q= 200m3/h

Zakres robót:

  • roboty budowlane,
  • montaż instalacji i technologii,
  • roboty kanalizacyjne,
  • roboty elektryczne.
Zapraszamy do kontaktu
Siedziba główna
16-400 Suwałki
ul. Sejneńska 57
Oddział Białystok
15-688 Białystok
ul. Przędzalniana 8F