< Wróć do realizacji

S19 Boćki-Malewice

Zakres prac: Weryfikacja dokumentacji projektowej
Lokalizacja: Boćki-Malewice

Termin realizacji: 2022r. – 2023r.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowana przez Oddział GDDKiA w Kielcach

Wartość inwestycji: 343 584 035,95zł

Zakres robót: Projekt i Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Boćki – Malewice od km 27+778 do km 43+690.

Zapraszamy do kontaktu
Siedziba główna
16-400 Suwałki
ul. Sejneńska 57
Oddział Białystok
15-688 Białystok
ul. Przędzalniana 8F