Zakres prac: Nadzór Inwestorski
Lokalizacja: Suwałki

Termin realizacji: 2013r.-2015r.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki

Zapraszamy do kontaktu
Siedziba główna
16-400 Suwałki
ul. Sejneńska 57
Oddział Białystok
15-688 Białystok
ul. Przędzalniana 8F