< Wróć do realizacji

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie

Zakres prac: Nadzór - branża elektryczna
Lokalizacja: Wasilków

Termin realizacji: 2018r. – 2021r.

Inwestor: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków

Zakres robót:

 • docieplenie elewacji i połaci dachowych
 • remont pomieszczeń ekspozycyjnych i magazynowych Dwór z Bobry Wielkiej,
 • demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, SSP, LAN na piętrze budynku,
 • zasilanie rozdzielnicy piętrowej,
 • instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego,
 • instalacje gniazd wtyczkowych,
 • instalacje ochrony ppoż.,
 • instalacje odgromowe,
 • instalacje uziemiające,
 • instalacje ochrony przeciwprzepięciowej,
 • instalacje SSP oraz instalacje LAN.
Zapraszamy do kontaktu
Siedziba główna
16-400 Suwałki
ul. Sejneńska 57
Oddział Białystok
15-688 Białystok
ul. Przędzalniana 8F