< Wróć do realizacji

Ośrodek Rehabilitacji SP ZOZ w Suwałkach

Zakres prac: Generalne Wykonawstwo
Lokalizacja: Suwałki

Termin realizacji: 09.2018r. – 10.2019r.

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji, ul. Waryńskiego 22A, 16-400   Suwałki

Wartość inwestycji: 6 849 577,38 zł/ brutto

Zakres robót:

  • roboty budowlane w tym rozbudowa,
  • instalacje wentylacji mechanicznej,
  • instalacje wodno – kanalizacyjne,
  • instalacje c.o. i c.t.,
  • instalacje elektryczne i niskoprądowe.

Zapraszamy do kontaktu
Siedziba główna
16-400 Suwałki
ul. Sejneńska 57
Oddział Białystok
15-688 Białystok
ul. Przędzalniana 8F