< Wróć do realizacji

Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jedwabnem

Zakres prac: Generalne Wykonawstwo
Lokalizacja: Jedwabne

Terminy wykonania: 23.02.2024r. – obecnie

Inwestor: „Remex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku; ul. Bitwy Białostockiej 6/1, 15-103 Białystok

Zakres robót:

 • Budowa Przepompowni ścieków surowych i zamontowanie Sita pionowego na dopływie ścieków;
 • Budowa instalacji doziemnej – tłocznej ścieków surowych;
 • Budowa kontenera krato-piaskownika;
 • Budowa instalacji doziemnej – grawitacyjnej ścieków podczyszczonych mechanicznie;
 • Remont konstrukcji zbiornika żelbetowego Osadnika Wstępnego;
 • Wymiana zastawek kanałowych;
 • Montaż instalacji napowietrzania wraz z instalacją dmuchaw zasilających system napowietrzania wstępnego w istniejącym budynku reaktora biologicznego;
 • Montaż pompy osadu wstępnego;
 • Montaż instalacji złoża biologicznego;
 • Remont elementów Budynku Reaktora Biologicznego (malowanie pomieszczeń, uzupełnienie ubytków posadzki);
 • Montaż pompy osadu recyrkulowanego oraz osadu nadmiernego w osadniku wtórnym;
 • Montaż dekantera w Osadniku Wtórnym;
 • Montaż ścianki dzielącej w celu stworzenia komory tłokowej w Komorze Osadu Czynnego;
 • Montaż instalacji dmuchaw zasilających instalację napowietrzania wstępnego w Osadniku Wstępnym oraz instalacji napowietrzania w Komorze Osadu Czynnego;
 • Montaż instalacji napowietrzania w Komorze Osadu Czynnego;
 • Demontaż napowietrzania, aeratorów, przelewów, zgarniacza osadów, ścianki kierowniczej w Komorze Osadu Czynnego;
 • Wymiana stalowych elementów w obrębie reaktora biologicznego oraz osadnika wtórnego na wykonane ze stali kwasoodpornej;
 • Montaż nowych barierek ochronnych;
 • Rozbiórka obiektu Punktu zlewnego ścieków dowożonych oraz kraty ścieków dowożonych;
 • Budowa Kontenerowego punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z innymi instalacjami towarzyszącymi;
 • Budowa Zbiornika buforowego ścieków dowożonych wraz z instalacją napowietrzania ścieków i innymi instalacjami towarzyszącymi;
 • Remont Budynku przygotowania ścieków dowożonych, poprzez usunięcie urządzeń doczyszczających ścieki dowożone, uzupełnienia ubytków i odnowienie nawierzchni oraz dostosowanie pomieszczenia na pomieszczenie gospodarcze;
 • Budowa wiaty magazynu osadu;
 • Montaż urządzenia przetwarzania osadu w pomieszczeniu wiaty magazynu osadu.
Zapraszamy do kontaktu
Siedziba główna
16-400 Suwałki
ul. Sejneńska 57
Oddział Białystok
15-727 Białystok
ul. Hetmańska 44/3