Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku

Termin realizacji: 03.2022r. – 2023r.

Inwestor: Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

Przybliżona wartość inwestycji: 22 219 228,70zł/brutto

Zakres robót:  

 • poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii i rehabilitacji onkologicznej,
 • modernizacja i przebudowa budynku numer 5 wraz z otoczeniem
 • zakup tomografu komputerowego

Poprawa efektywności Energetycznej LO z LJN w Puńsku

Terminy wykonania: 02.2023r. – 26.10.2023r.

Inwestor: Powiat Sejneński ul. 1 Maja 1, 16 – 500 Sejny

Wartośc kontraktu: 1 400 000,00 zł netto

Zakres robót:

 • Termomodernizacja stołówki
 • Budowa silosu magazynowego pelletu energetycznego będącego magazynem paliwa dla kotłów energetycznego spalania w kotłowni szkoły znajdującej się w budynku stołówki
 • Modernizacja kotłowni
 • Modernizacja instalacji C.O. budynku bursy szkolnej
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku bursy szkolnej o mocy około 32 [kWe]
 • Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na dachu LO z LJN w Puńsku o mocy około 14 [kWe]
 • Modernizacja instalacji C.W.U.

Termomodernizacja ZSO w SEJNACH

Termin realizacji: 14.02.2023r. – 27.11.2023r.

Inwestor: Powiat Sejneński ul. 1 Maja 1, 16 – 500 Sejny

Wartość umowy: 2 200 000,00 zł/netto

Zakres robót:

 • Termomodernizacja budynków szkolnych
 • Budowa silosu magazynowego pelletu energetycznego energetycznego spalania w kotłowni szkoły znajdującej się w budynku stołówki.
 • Modernizacja kotłowni.
 • Modernizacja instalacji C.O. budynku bursy szkolnej
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku bursy szkolnej
 • Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej
 • Wymiana opraw oświetleniowych w budynku
 • Modernizacja instalacji C.W.U.

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Narwiańskiego Parku Narodowego

Termin realizacji: 05.2017r. – 2021r.

Inwestor: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kurowo

Wartość inwestycji: 13 381 699,99zł / brutto

Zakres robót:

 • przebudowa i rozbudowa budynku ,,Młynarzówka” na Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Narwiańskiego Parku Narodowego,
 • sieci i instalacje sanitarne wraz z pompą ciepła,
 • instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne wraz z instalacją fotowoltaiki,
 • instalacje niskoprądowe,
 • instalacje multimedialne,
 • montaż oraz uruchomienie wyposażenia multimedialnego stanowisk przyrodniczych i ekspozycyjnych,
 • montaż wyposażenia meblowego.

S19 Boćki-Malewice

Termin realizacji: 2022r. – 2023r.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowana przez Oddział GDDKiA w Kielcach

Wartość inwestycji: 343 584 035,95zł

Zakres robót: Projekt i Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Boćki – Malewice od km 27+778 do km 43+690.