Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jedwabnem

Terminy wykonania: 23.02.2024r. – obecnie

Inwestor: „Remex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku; ul. Bitwy Białostockiej 6/1, 15-103 Białystok

Zakres robót:

 • Budowa Przepompowni ścieków surowych i zamontowanie Sita pionowego na dopływie ścieków;
 • Budowa instalacji doziemnej – tłocznej ścieków surowych;
 • Budowa kontenera krato-piaskownika;
 • Budowa instalacji doziemnej – grawitacyjnej ścieków podczyszczonych mechanicznie;
 • Remont konstrukcji zbiornika żelbetowego Osadnika Wstępnego;
 • Wymiana zastawek kanałowych;
 • Montaż instalacji napowietrzania wraz z instalacją dmuchaw zasilających system napowietrzania wstępnego w istniejącym budynku reaktora biologicznego;
 • Montaż pompy osadu wstępnego;
 • Montaż instalacji złoża biologicznego;
 • Remont elementów Budynku Reaktora Biologicznego (malowanie pomieszczeń, uzupełnienie ubytków posadzki);
 • Montaż pompy osadu recyrkulowanego oraz osadu nadmiernego w osadniku wtórnym;
 • Montaż dekantera w Osadniku Wtórnym;
 • Montaż ścianki dzielącej w celu stworzenia komory tłokowej w Komorze Osadu Czynnego;
 • Montaż instalacji dmuchaw zasilających instalację napowietrzania wstępnego w Osadniku Wstępnym oraz instalacji napowietrzania w Komorze Osadu Czynnego;
 • Montaż instalacji napowietrzania w Komorze Osadu Czynnego;
 • Demontaż napowietrzania, aeratorów, przelewów, zgarniacza osadów, ścianki kierowniczej w Komorze Osadu Czynnego;
 • Wymiana stalowych elementów w obrębie reaktora biologicznego oraz osadnika wtórnego na wykonane ze stali kwasoodpornej;
 • Montaż nowych barierek ochronnych;
 • Rozbiórka obiektu Punktu zlewnego ścieków dowożonych oraz kraty ścieków dowożonych;
 • Budowa Kontenerowego punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z innymi instalacjami towarzyszącymi;
 • Budowa Zbiornika buforowego ścieków dowożonych wraz z instalacją napowietrzania ścieków i innymi instalacjami towarzyszącymi;
 • Remont Budynku przygotowania ścieków dowożonych, poprzez usunięcie urządzeń doczyszczających ścieki dowożone, uzupełnienia ubytków i odnowienie nawierzchni oraz dostosowanie pomieszczenia na pomieszczenie gospodarcze;
 • Budowa wiaty magazynu osadu;
 • Montaż urządzenia przetwarzania osadu w pomieszczeniu wiaty magazynu osadu.

Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Michałowie

Termin wykonania: 18.01.2024r. – obecnie

Inwestor: Niezapominajka Sp. z o.o., ul. Leśna 1, 16-050 Michałowo

Zakres robót:

 • prace ziemne
 • roboty murarskie i murowe
 • roboty izolacyjne
 • pokrycie dachowe
 • stolarkę
 • tynkowanie
 • roboty elewacyjne
 • wykonanie instalacji kanalizacji
 • wykonanie instalacji elektrycznych
 • wykonanie sieci i przyłącza wodociągowe
 • wykonanie ciepłociągów
 • wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej
 • wykonanie wentylacji
 • uruchomienie kotłowni

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie

Terminy wykonania: 25.04.2023r. – obecnie

Inwestor: Gmina Sejny, ul. Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny

Zakres robót:

 • opracowanie dokumentacji projektowej
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania
 • montaż zaworów cyrkulacyjnych, wymiana instalacji cieplnej wody
 • ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia
 • ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia, piwnicznych, fundamentowych
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • wymiana opraw oświetleniowych
 • montaż instalacji fotowoltaicznej
 • wymiana rozdzielnic
 • wymiana instalacji elektrycznych gwarantowanej
 • wymiana instalacji odgromowej
 • wymiana instalacji niskoprądowych (instalacji sieci komputerowej, telefonicznej, RTV, sygnalizacji włamania i napadu)

Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródeł ciepła w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak

Terminy wykonania: 04.2023 – obecnie

Inwestor: Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Zakres robót:

 • opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę
 • nadbudowa poddasza
 • wymiana dachu
 • docieplenie budynku
 • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej
 • budowa źródła ciepła
 • montaż i wymiana instalacji sanitarnych
 • montaż i wymiana instalacji elektrycznych
 • montaż instalacji fotowoltaicznej
 • wymiana okładzin podłogowych i ściennych
 • zagospodarowanie terenu
 • dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do wymogów ppoż
 • zamiana układu funkcjonalnego pomieszczeń parteru