Inżynier/kierownik robót elektrycznych

Twój zakres obowiązków

 • udział w przygotowywaniu ofert przetargowych,
 • nadzorowanie i koordynowanie robót elektrycznych prowadzonych przez Podwykonawców i zasoby własne
 • kontrola terminowości i jakości wykonywanych prac,
 • uczestnictwo w procesie projektowania obiektów w branży elektrycznej
 • ustalanie szczegółowego zapotrzebowania dla realizacji zamówień i prowadzonych budów,
 • analiza ofert Podwykonawców i ich opiniowanie,
 • przedmiarowanie i kosztorysowanie robót elektrycznych

Tego wymagamy:

 • wykształcenie wyższe techniczne – inżynierskie na kierunku elektryk
 • uprawnienia do kierowania robotami w specjalności elektrycznej – mile widziane (nie jest to warunek konieczny)
 • praktycznej znajomości pakietu MS Office oraz AutoCAD, programów do kosztorysowania (Norma, Rodos)
 • prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • umiejętność czytania dokumentacji budowlanej
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, dyspozycyjność

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się spółce,
 • możliwość zdobycia uprawnień budowlanych sanitarnych do kierowania i projektowania
 • pracę przy realizacji ciekawych kontraktów,
 • przyjazną atmosferę w pracy, w dynamicznym i przyjaznym zespole,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • niezbędne narzędzia do pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • w przypadku konieczności relokacji zapewniamy hotel.

Kierownik budowy

Zakres obowiązków

 • zarządzanie procesami budowy,
 • nadzorowanie prac od strony organizacyjnej, administracyjnej i technicznej,
 • realizacja budowy zgodnie z założonym harmonogramem,
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • kontrola terminowości wykonywanych prac oraz egzekwowanie terminów na podwykonawcach
 • sprawowanie nadzoru nad jakością robót, zasadami bhp i terminowością,
 • ustalanie szczegółowego zapotrzebowania dla realizacji zamówień i prowadzonych budów,
 • współpraca z zarządem spółki i kierownikiem kontraktu w zakresie nadzoru budowy,
 • nadzór pracowników spółki i podwykonawców,
 • udział w procesach administracyjnych budowy.

Wymagania

 • uprawnienia budowlane, konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń – warunek konieczny
 • doświadczenie w pracy z własnymi brygadami roboczymi,
 • doświadczenie w pracy z podwykonawcami,
 • doświadczenie przy realizacji konstrukcji żelbetowych,
 • znajomość pakietu MS Office oraz AutoCAD, programów do kosztorysowania (Norma, Rodos),
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność zarządzania zespołem, komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz szybkiego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność czytania dokumentacji budowlanej,
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, dyspozycyjność.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się spółce,
 • pracę przy realizacji ciekawych kontraktów,
 • przyjazną atmosferę w pracy, w przyjaznym zespole,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • telefon, komputer, samochód służbowy (również do celów prywatnych),
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Adres do wysyłki CV: biuro@grupaizoterm.pl z dopiskiem – kierownik budowy

Kierownik budowy

Zakres obowiązków

 • zarządzanie procesami budowy,
 • nadzorowanie prac od strony organizacyjnej, administracyjnej i technicznej,
 • realizacja budowy zgodnie z założonym harmonogramem,
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • kontrola terminowości wykonywanych prac oraz egzekwowanie terminów na podwykonawcach
 • sprawowanie nadzoru nad jakością robót, zasadami bhp i terminowością,
 • ustalanie szczegółowego zapotrzebowania dla realizacji zamówień i prowadzonych budów,
 • współpraca z zarządem spółki i kierownikiem kontraktu w zakresie nadzoru budowy,
 • nadzór pracowników spółki i podwykonawców,
 • udział w procesach administracyjnych budowy.

Wymagania

 • uprawnienia budowlane, konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń – warunek konieczny
 • doświadczenie w pracy z własnymi brygadami roboczymi,
 • doświadczenie w pracy z podwykonawcami,
 • doświadczenie przy realizacji konstrukcji żelbetowych,
 • znajomość pakietu MS Office oraz AutoCAD, programów do kosztorysowania (Norma, Rodos),
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność zarządzania zespołem, komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz szybkiego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność czytania dokumentacji budowlanej,
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, dyspozycyjność.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się spółce,
 • pracę przy realizacji ciekawych kontraktów,
 • przyjazną atmosferę w pracy, w przyjaznym zespole,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • telefon, komputer, samochód służbowy (również do celów prywatnych),
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Adres do wysyłki CV: biuro@grupaizoterm.pl z dopiskiem – kierownik budowy

Elektryk / Elektromonter

Twój zakres obowiązków

 •  Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii,
 • Wykonywanie różnego typu instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych w budynkach od przyłączy: kucie bruzd w ścianach, przebijanie otworów w stropach, układanie i łączenie przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • Wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych instalacji elektrycznych,
 • Diagnozowanie stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów rezystancji, uziemień, rezystancji liniowych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • Wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznych,
 • Montowanie i demontowanie ruchomych instalacji jedno- i trójfazowych,
 • Montowanie, demontowanie rozdzielnic niskiego napięcia, tablic rozdzielczych oraz sterowniczych szaf elektrycznych oraz teletechnicznych,
 • Montowanie, demontowanie oraz instalowanie różnego typu opraw oświetleniowych oraz ich konserwacja,
 • Kontrolowanie jakości wykonywanej przez siebie pracy.

Tego wymagamy:

 • Znajomość i umiejętność czytania schematów elektrycznych oraz dokumentacji technicznej,
 • Świadectwo kwalifikacji SEP kat E, mile widziana kat. D,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • Samodzielność zaangażowanie , dobra organizacja pracy,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Mile widziane wykształcenie techniczne.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się spółce,
 • pracę przy realizacji ciekawych kontraktów,
 • przyjazną atmosferę w pracy, w dynamicznym i przyjaznym zespole,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • samochód służbowy w zależności od zapotrzebowania,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • w przypadku konieczności relokacji zapewniamy hotel.

Adres do wysyłki CV: biuro@grupaizoterm.pl z dopiskiem – Elektryk/Elektromonter

Inżynier budowy

Twój zakres obowiązków

 • udział w przygotowywaniu ofert przetargowych,
 • nadzór nad realizacją robót zgodnie z dokumentacją techniczną, uzgodnieniami z inwestorem oraz wymogami Prawa Budowlanego,
 • ustalanie szczegółowego zapotrzebowania dla realizacji zamówień i prowadzonych budów,
 • uzgodnienie harmonogramu dostaw niezbędnych materiałów i urządzeń,
 • zarządzanie na budowie stanami magazynowymi,
 • rozliczenia podwykonawców ze zrealizowanych robót z kontrolą jakości i terminowości,

Tego wymagamy:

 • wykształcenie wyższe techniczne – inżynierskie lub wyżej
 • praktycznej znajomości pakietu MS Office oraz AutoCAD, programów do kosztorysowania (Norma, Rodos)
 • prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • umiejętność czytania dokumentacji budowlanej
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, dyspozycyjność

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się spółce,
 • pracę przy realizacji ciekawych kontraktów,
 • możliwość zdobycia uprawnień budowlanych
 • przyjazną atmosferę w pracy, w dynamicznym i przyjaznym zespole,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • telefon, komputer,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • w przypadku konieczności relokacji zapewniamy hotel.

Adres do wysyłki CV: biuro@grupaizoterm.pl z dopiskiem – inżynier budowy

Projektant/asystent projektanta (branża elektryczna)

Twój zakres obowiązków

 • udział w przygotowywaniu ofert przetargowych,
 • nadzorowanie i koordynowanie robót teletechnicznych, elektrycznych i automatyki prowadzonych przez Podwykonawców i zasoby własne
 • kontrola terminowości i jakości wykonywanych prac,
 • uczestnictwo w procesie projektowania obiektów w branży elektrycznej i teletechnicznej,
 • ustalanie szczegółowego zapotrzebowania dla realizacji zamówień i prowadzonych budów,
 • analiza ofert Podwykonawców i ich opiniowanie,
 • kosztorysowanie robót elektrycznych

Tego wymagamy:

 • wykształcenie wyższe techniczne – inżynierskie na kierunku teletechnicznym, elektrycznym lub pokrewnym,
 • uprawnienia do kierowania robotami w specjalności elektrycznej i/lub telekomunikacyjnej, (mile widziane)
 • praktycznej znajomości pakietu MS Office oraz AutoCAD, programów do kosztorysowania (Norma, Rodos)
 • prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • umiejętność czytania dokumentacji budowlanej
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, dyspozycyjność

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się spółce,
 • możliwość zdobycia uprawnień budowlanych elektrycznych do kierowania i projektowania oraz SEP
 • pracę przy realizacji ciekawych kontraktów,
 • przyjazną atmosferę w pracy, w dynamicznym i przyjaznym zespole,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • telefon, komputer (samochód służbowy w zależności od zapotrzebowania)
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • w przypadku konieczności relokacji zapewniamy hotel.

Adres do wysyłki CV: biuro@grupaizoterm.pl z dopiskiem – Projektant/asystent projektanta (branża elektryczna)

Inżynier sanitarny

Twój zakres obowiązków

 • udział w przygotowywaniu ofert przetargowych,
 • nadzorowanie i koordynowanie robót sanitarnych prowadzonych przez Podwykonawców i zasoby własne
 • kontrola terminowości i jakości wykonywanych prac,
 • uczestnictwo w procesie projektowania obiektów w branży sanitarnej
 • ustalanie szczegółowego zapotrzebowania dla realizacji zamówień i prowadzonych budów,
 • analiza ofert Podwykonawców i ich opiniowanie,
 • przedmiarowanie i kosztorysowanie robót sanitarnych

Tego wymagamy:

 • wykształcenie wyższe techniczne – inżynierskie na kierunku inżynieria środowiska
 • uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sanitarnej
 • praktycznej znajomości pakietu MS Office oraz AutoCAD, programów do kosztorysowania (Norma, Rodos)
 • prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • umiejętność czytania dokumentacji budowlanej
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, dyspozycyjność

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się spółce,
 • możliwość zdobycia uprawnień budowlanych sanitarnych do kierowania i projektowania
 • pracę przy realizacji ciekawych kontraktów,
 • przyjazną atmosferę w pracy, w dynamicznym i przyjaznym zespole,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • telefon, komputer (samochód służbowy w zależności od zapotrzebowania)
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • w przypadku konieczności relokacji zapewniamy hotel.

Adres do wysyłki CV: biuro@grupaizoterm.pl z dopiskiem – inżynier sanitarny.