< Wróć do realizacji

Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku

Zakres prac: Nadzór + Dokumentacja przetargowa
Lokalizacja: Białystok

Termin realizacji: 03.2022r. – 2023r.

Inwestor: Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

Przybliżona wartość inwestycji: 22 219 228,70zł/brutto

Zakres robót:  

  • poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii i rehabilitacji onkologicznej,
  • modernizacja i przebudowa budynku numer 5 wraz z otoczeniem
  • zakup tomografu komputerowego
Zapraszamy do kontaktu
Siedziba główna
16-400 Suwałki
ul. Sejneńska 57
Oddział Białystok
15-688 Białystok
ul. Przędzalniana 8F